Thuiszorg Heerhugowaard  thumbnail

Thuiszorg Heerhugowaard

Published Sep 22, 23
3 min read

Thuiszorg Enschede

Ook voor een aantal andere voorzieningen zoals specifieke woningaanpassingen en vervoer kunt u bij de gemeente een aanvraag doen. woudenberg thuiszorg. thuiszorg gent. Een medewerker van de gemeente gaat vervolgens met u in gesprek en doet onderzoek naar uw situatie en geeft aan of en waarvoor u in aanmerking komt - stage thuiszorg. Huishoudelijke hulp wordt in sommige situaties voor een deel vergoed door de overheid

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw leeftijd, de samenstelling van uw huishouden, en de gemeente waar u woont. thuiszorg huishoudelijke hulp vacatures. De afdelingsverpleegkundige of zorgconsulent kan u hiervoor de folder “Eigen bijdrage zorg thuis” verstrekken of deze op internet opzoeken. Ook kunt u via uw eigen bijdrage berekenen

Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u mogelijk een vergoeding hiervoor krijgen, maar vaak zijn de kosten voor eigen rekening. Wilt u van een zorghotel gebruik maken, dan is het wenselijk dit zelf voor opname regelen (thuiszorg limburg). Vaak mag u bij ontslag niet meteen zelf deelnemen aan het verkeer. thuiszorg uden. Regel daarom vooraf dat iemand u ophaalt met de autoDit geldt zowel voor de taxi als voor de rolstoel. Of u in aanmerking komt voor enige vergoeding hangt af van uw zorgverzekering. thuiszorg raalte. Deze folder is niet bedoeld ter vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. inis thuiszorg. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen over het regelen van uw nazorg dan kunt u deze in eerste instantie stellen aan de afdelingsverpleegkundige bij opname

Personenalarmering ThuiszorgHij of zij kan u adviseren met betrekking tot het regelen van uw nazorg. Het team is telefonisch bereikbaar tussen 8. 30 en 12 - madeliefje thuiszorg. 30 uur en tussen 13. 00 en 16 (thuiszorg de oude haag). 30 uur. Weet u wat de gevolgen van de ziekte en de opname kunnen zijn? Is het voor u en uw naasten duidelijk welke ongemakken u kunt tegenkomen in uw dagelijks leven? Is het voor u duidelijk wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen en herstel te bevorderen? Weet u wat u thuis al wel zelf kunt doen en wat u (voorlopig) wordt afgeraden om te doen? U kunt hierbij denken aan baden of douchen, huishoudelijke activiteiten, autorijden en dergelijkeWie kunt u hiervoor bereiken, tijdens kantooruren en daarbuiten? Is het duidelijk met welke vragen u terecht kunt bij het ziekenhuis (de afdeling, uw behandelend specialist of de Spoedeisende Hulp) en voor welke vragen bij de huisarts? Heeft u door de specialist of verpleegkundige voldoende uitleg gekregen over gebruik van uw medicijnen? Indien u meerdere medicijnen moet gebruiken, heeft u dan voldoende informatie gekregen over het combineren van deze medicijnen? Weet u welke bijwerkingen kunnen optreden? Heeft u recepten nodig voor uw thuissituatie? Heeft u medicijnen nodig voor uw eerste dag thuis? De Anna, Apotheek in de centrale hal kan u hierbij helpen Zijn er vervolgafspraken met de specialist gemaakt? Heeft u informatie over de bereikbaarheid van de afdeling, telefonisch of per e-mail? Zijn er vervolgafspraken met andere zorgverleners in het ziekenhuis? Zijn deze telefonisch of per e-mail bereikbaar? Heeft u of hebben uw naasten behoefte aan steun van anderen na uw ontslag? Weet u waar u die steun kunt zoeken? Heeft u informatie gekregen over patiëntenverenigingen? U kunt deze informatie krijgen bij het patiëntenvoorlichting.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verzorgen van uzelf, de dagelijkse huishoudelijke taken (zoals het verzorgen van de maaltijden) en de woning - thuisverpleging gent. thuiszorg valkenswaard. Maak hiervan voor uzelf een lijstje en bespreek dit met uw familie en - als dat nodig is - met de medewerker van het Transferbureau (transferverpleegkundige). Deze kan niet alles voor u regelen, maar u wel informeren over de verschillende mogelijkheden

Latest Posts

Thuishulp Vacature Veenendaal

Published Nov 28, 23
7 min read

Thuishulp Huishouden

Published Nov 23, 23
7 min read

Maatzorg Thuisbegeleiding

Published Nov 21, 23
7 min read